Bestøvning af dine afgrøder som raps, frugttræer eller kløver.
Kontakt mig for nærmere aftale på telefon +45 53 30 97 76.